Zdjęcie ze spotkania.

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci i młodzieży wznawia swoją działalność w piechcińskiej książnicy. W związku z tym faktem 25 października 2016 roku odbyło się spotkanie organizacyjne uczestników.

Członkinie klubu opowiadały o swoich zainteresowaniach. Okazało się, iż zdecydowana większość dziewcząt lubi czytać książki przygodowe i obyczajowe. Zasugerowano, aby na kolejnych spotkaniach omawiać książki w sposób niekonwencjonalny, rozwiązując krzyżówki, rebusy, zagadki oraz ilustrując wybrane pozycje.

Kolejne spotkanie DKK dla dzieci odbędzie się 29 listopada. Przedmiotem dyskusji będzie książka pt. „To ja. Historie, które dzieciom dodają pewności”.

Moderator Dorota Witkowska