Dnia 28 grudnia odbyło się drugie spotkanie członków DKK w gronie trzynastoosobowym. Dyskutowano o dwóch

...

Dnia 30 listopada 2010 roku w Filii Biblioteki Publicznej M/G Barcin w Piechcinie odbyło się

...

Dnia 26 listopada 2010 roku o godz. 16.30 w Filii Piechcin odbyło się inauguracyjne spotkanie

...