Drukuj
Kategoria: Ogłoszenia

Z radością informujemy, że w Ogólnopolskim Konkursie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich "Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019" zdobyliśmy pierwsze miejsce! Cieszymy się bardzo!

Równocześnie serdecznie gratulujemy Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu i Bibliotece Miejskiej w Cieszynie, które zajęły kolejne miejsca na podium

Konkurs, organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, nagradza biblioteki za działania wspierające rozwój czytelnictwa. Oceniana jest min. oryginalność, różnorodność, liczba oraz jakość imprez promujących czytelnictwo, liczebność i różnorodność uczestników wydarzeń, a także formy promocji imprez. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla aktywności i kreatywności Biblioteki w upowszechnianiu czytelnictwa i działalności edukacyjnej.

Książnica współpracuje z większością instytucji, stowarzyszeń oraz z sektorem gospodarczym z terenu gminy, m. in. z placówkami oświatowymi, Miejskim Domem Kultury, Środowiskowym Domem Samopomocy, Domem Pomocy Społecznej oraz z artystami działającymi na terenie gminy w ramach Partnerstwa na rzecz rozwoju kultury pn.”Tradycja-Kultura-Nowoczesność”. Jest obecna we wszystkich ważniejszych wydarzeniach życia społecznego gminy Barcin. Spośród blisko 700 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych przez Bibliotekę w roku 2019 należy wymienić te, które w sposób oryginalny promowały czytelnictwo i aktywizację twórczych talentów mieszkańców: warsztaty międzypokoleniowe „Młody artysta – bądź kreatywny” oraz „Pasja łączy pokolenia”; cykle warsztatów z biblioterapii: „Dlaczego każdy z nas jest inny?”, „Arteterapia dla Małych i Dużych”; „Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie” - projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi, w ramach którego odbywały się spotkania z psychologiem, warsztaty plastyczne, spotkania z biblioterapii; lekcje e-learningowe nauki języka angielskiego dla dorosłych i dzieci, prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMedia; cykl zajęć wakacyjnych dla dzieci ”Kto czyta nie pyta – książka na leżaku”, których celem było wspieranie rozwoju czytelniczego, edukacyjnego i artystycznego dzieci do 14 roku życia, np. literackie potyczki dzieci z pisarzem; kampania „Podaruj wiersz”, w ramach której czytelnicy od 7 roku życia własnoręcznie przepisywali wiersze i darowali go wybranej osobie; warsztaty „Domowy”, czyli rodzinne historie o słowach - w wyniku rodzinnej zabawy z udziałem bibliotekarza, zajęć językowych i warsztatów słowotwórczych powstały słowniki domowe, „słowostwory” do wierszy Michała Rusinka; warsztaty filmowe i komiksowe dla młodzieży „O tworzeniu scenariuszy i pisaniu komiksów”; warsztaty pisania baśni „Bajkopisarstwo z Jerzym Uszyńskim”. Wiele działań Biblioteki wiąże się z popularyzacją lokalnej historii, zwłaszcza z regionu kulturowego Pałuki: np. cykl spotkań „Działaj po pałucku” zapoznających dorosłych i dzieci z gwarą, haftem, kuchnią, zwyczajami pałuckimi, zakończony wydaniem książki o kulturze i zwyczajach Pałuk, napisanej w języku polskim oraz gwarze pałuckiej; cykl spotkań „Pałuki i Kujawy znane i nieznane”; cykl „Biblioteka ze smakiem” popularyzujący wiedzę o historii kuchni pałuckiej, kujawskiej, ogólnopolskiej oraz światowej, kulturze zachowania się przy stole i o kulturze jedzenia; organizacja XI Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej „Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka”.

Biblioteka w Barcinie bierze udział w większości ogólnopolskich akcji czytelniczych, nadając im oryginalny charakter, jak Tydzień Bibliotek, Noc Bibliotek, która odbyła się pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”, Narodowe Czytanie 2019 zorganizowane na miejskim targowisku.

Na wyróżnienie zasługuje umiejętność Biblioteki włączania do działalności na rzecz promocji czytelnictwa różnych grup społecznych. W Bibliotece i jej trzech filiach działa 5 Dyskusyjnych Klubów Książki, Dyskusyjny Klub Książki Edukacyjnej skupiający nauczycieli, rodziców, dziadków, klub „Artystyczne Pasje Czytelniczek”, „Klub Podróżujących Rodzin”, Klub Kodowania.

 

Galeria zdjęć: