Regulamin konkursu na Wianek Świętojański

Kategoria: Ważne informacje Opublikowano: środa, 29 maj 2019 Robert Sagan Drukuj E-mail

Kliknij, aby powiększyćRegulamin konkursu na Wianek Świętojański

1. Organizator
1.1. Organizatorem konkursu jest Partnerstwo - „Tradycja - Kultura - Nowoczesność”, którego liderami w tym działaniu są Miejski Dom Kultury oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie.
1.2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych Biblioteki http://www.biblioteka.barcin.pl , Urzędu Miejskiego w Barcinie http://www.barcin.pl , Miejskiego Domu Kultury http://www.mdkbarcin.com.pl  oraz Środowiskowego Domu Samopomocy http://www.sdsbarcin.pl
1.3. Konkurs realizowany jest w ramach organizacji festynu kulturalnego pt.: „Noc Świętojańska 2019”.

2. Cel konkursu :
2.1. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji „Nocy świętojańskiej” oraz aktywizacja i integracja mieszkańców gminy.

3. Warunku konkursu :
3.1. W konkursie udział mogą wziąć osoby pełnoletnie lub nieletnie, ale za zgodą prawnego opiekuna.
3.2. Konkurs kierowany jest do osób indywidualnych, w konkursie nie mogą brać udziału zespoły.
3.3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA (z załącznikiem) do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin ul. WP 4a, Filii nr 1 ul. Kościelna 15, Filii w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c lub Filii w Mamliczu do dnia 21 czerwca 2019 r. oraz wianka opatrzonego imieniem i nazwiskiem autora w sobotę 22 czerwca 2019 do godz.18:00.
3.4. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestracji przebiegu konkursu, oraz do wykorzystania wizerunku i danych osobowych (imię i nazwisko, wiek) wybranych uczestników konkursu do promocji działalności Partnerstwa - „Tradycja – Kultura – Nowoczesność”.
3.6. Przedmiot konkursu: wianek świętojański, który powinien być wykonany z żywego materiału roślinnego plus przymocowana trwale świeca ( świece). Średnica wianka powinna wynosić : 25 – 50 cm.
3.7. Miejsce składania prac: Stanica Żeglarska „Neptun” – obok sceny. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: kategoria, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe.
3.8. Termin rozstrzygnięcia konkursu : 22.06.2019.

4. Ocena oraz nagrody
4.1.Wianki będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych : - dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (kl.0-III) - dzieci i młodzież (klasy IV-VIII) - kategoria open
4.2. Wianek powinien być wykonany zgodnie z opisem podanym w punkcie 3.6. niniejszego regulaminu
4.3. Powołane przez organizatora Jury będzie oceniać wianki zwracając szczególną uwagę na staranność wykonania, pomysłowość, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne.
4.4. Konkurs zakończy się wręczeniem nagród laureatom i puszczeniem wianków na wodę.

5. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym związanych z pogodą.
5.2. Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do organizatora konkursu.
5.3. Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga organizator konkursu.
5.4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

Załączniki:
Regulamin
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Organizatorzy

Plakat

  • Wianek

Simple Image Gallery Extended

Odsłony: 325
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok