Zdjęcie przedstawiające zebrane oraszaki w drodze do kościoła.

Orszak Trzech Króli, odbywający się 6 stycznia to wydarzenie, które na stałe już wpisało się w kalendarz barcińskich imprez. Organizowany przez szereg instytucji i stowarzyszeń Orszak za każdym razem zbiera kilkaset mieszkańców miasta i okolic, którzy łączą się we wspólnym przeżywaniu święta Trzech Króli.

W roku 2020 orszak zorganizowany został przez parafię pw. św. Maksymiliana Kolbego, parafię pw. św. Jakuba Większego, Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy, Miejski Dom Kultury, Sołectwo Wolice, Szkołę Podstawową nr 1, Środowiskowy Dom Samopomocy, Zespół Szkół nr 1 w Barcinie oraz drużyny harcerskie z gminy Barcin. Hasło tegorocznego orszaku brzmiało „Cuda, cuda ogłaszają!” .

Podobnie jak w latach ubiegłych, z trzech różnych punktów miasta wyruszyły trzy orszaki, które następnie połączyły się w jeden wielki orszak. Sprzed świetlicy w Wolicach ulica Polną przywędrował pochód króla Melchiora (w tej roli Wojciech Wojciechowski), symbolizującego Azję, z rynku Starego Miasta ulica 4 stycznia ruszył orszak króla Kacpra (Robert Robaczewski), uosabiającego Europę, zaś z Alei Harcerskiej ulica Pakoską przemaszerował pochód króla Baltazara (Krzysztof Leśniewski), personifikujący Afrykę. Każdy z orszaków miał swoją wyróżniającą barwę: orszak azjatycki kolor zielony, orszak europejski kolor czerwony, orszak afrykański kolor niebieski. Uczestnicy pochodów nieśli flagi w odpowiednich kolorach, na głowach mieli korony, śpiewali pieśni oraz wznosili okrzyki. Wszystkie orszaki spotkały się na parkingu przed marketem Biedronka; tutaj zebrani mieli okazję obejrzeć humorystyczną scenkę sporu diabłów z aniołami odegraną przez Agnieszkę i Tomasza Kaniuków, Halinę i Marka Kolińskich oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. Następnie wszystkie orszaki, po połączeniu się w jeden wspólny pochód przeszły do kościoła pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe. Tutaj uczestnicy Orszaku Trzech Króli mieli okazję wziąć udział we wspólnym kolędowaniu przy akompaniamencie Orkiestry Muzyków Bydgoskich Emband.

Na zakończenie wydarzenia dokonano losowania w loterii fantowej. Każdy z uczestników przed wyruszeniem pochodów otrzymał los, który brał udział w losowaniu; na każdy z orszaków przeznaczono trzy nagrody. Szczęśliwcy wyszli z orszaku z drobnymi upominkami, ufundowanymi przez szczodrych sponsorów.

Galeria