Czytelnik lata 2018

Kategoria: Inne wydarzenia Opublikowano: poniedziałek, 25 czerwiec 2018 Robert Sagan

Kliknij, aby powiększyć

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU „Czytelnik Lata 2018”

 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin, ul. WP 4a,
  88-190 Barcin
 3. Celem konkursu jest:
 1. Czas trwania konkursu 25.06.2018r. – 31.08.2018r.
 2. Kryteria wyłaniania Zwycięzców

      Czytelnikiem Roku zostanie osoba, która w wyznaczonym okresie zgromadzi największą liczbę punktów. Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

 1. Książki, audiobooki oraz prasę można wypożyczać w bibliotece głównej oraz w filiach bibliotecznych. Punkty naliczone w poszczególnych filiach bibliotecznych będą sumowane.
 2. Zasady uczestnictwa w konkursie
 3. Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto jest Czytelnikiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin, w tym biblioteki głównej
  i wszystkich filii.
 4. Warunkiem uczestnictwa jest:

Karty zgłoszenia są dostępne w placówkach bibliotecznych oraz na stronie internetowej  biblioteki.

 1. Prawo do nagrody mają tylko ci Czytelnicy, którzy złożyli kompletne formularze zgłoszeniowe.
 2. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.
 3. Pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

III. Zasady przyznawania nagród

 1. Czytelnika Lata wyłoni Jury powołane przez Organizatora, w skład którego wejdą przedstawiciele biblioteki.
 2. Przyznanie nagród nastąpi na podstawie ustalonych kryteriów.
 3. Wręczenie nagród nastąpi we wrześniu 2018 roku.
 4. Laureaci zostaną poinformowani o wydarzeniu drogą telefoniczną, listowną lub
  e-mailową oraz zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
 5. Wśród nagród:
 1. Postanowienia końcowe
 2. Dane osobowe Uczestnika Konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach statutowych BPMiGB.

Uczestnikom  przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Pliki do pobrania:

Regulamin

KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA os. niepełnoletnie

ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Odsłony: 782