Medal Wojska Antoniego Barańczaka

Medal okrągły z jasnego brązu. Awers: orzeł ukoronowany trzymający w szponach szablę. Rewers: Napis: POLSKA SWEMU OBROŃCY”, powyżej i poniżej pojedyncze liście dębowe. Wstążka fioletowa z wąskimi pionowymi pasami.

Odznaczenie wojskowe, nadawane żołnierzom wojsk lądowych Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie za czyny dokonane w czasie II wojny światowej.

Medal nadany st. Sierżantowi Antoniemu Barańczakowi z II Korpusu Polskiego w październiku 1946 roku.