Odznaka rozpoznawcza 5 Kresowej Dywizji Piechoty Antoniego Barańczaka

Odznaka rozpoznawcza na mundur materiałowa w kształcie tarczy ze złotym tłem, obszyciem ze srebrnego, spiralnie skręconego sznurka, sylwetką żubra wyszytą brązową nicią.

Odznaka 5 Kresowej Dywizji Piechoty, jednostki Polskich sił Zbrojnych na Zachodzie w okresie II WŚ, wchodzącej w skład II Korpusu Polskiego. Odznaka należała do żołnierza 5 KDP Antoniego Barańczaka.