Zdjęcie publikacji „Powstańcy tej ziemi. Powstańcy wielkopolscy 1918-1919 spoczywający na cmentarzu w Barcinie”

Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin oraz Biblioteka Publiczna im. Jakuba Wojciechowskiego zorganizowały promocję książki „Powstańcy tej ziemi. Powstańcy wielkopolscy 1918-1919 spoczywający na cmentarzu w Barcinie” pod redakcją Zofii Drzewieckiej i Barbary Chojnowskiej. Uroczysta promocja miała miejsce 29 stycznia.

Źródło: www.tvlbarcin.pl