Wakacje w pełni. Już niebawem spotkamy się na kolejnych spotkaniach organizowanych w ramach projektu „Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”. Tymczasem mamy dla Państwa mini konkurs „Ta nasza młodość w PRL”. Czy mieszkańcy gminy Barcin pamiętają czasy PRL? Jak wyglądało wtedy życie w naszym mieście i okolicy? Pokaż zdjęcie albo napisz krótką historię, jak dorastało się w PRL-u.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Bo nawet jeśli nie zdobędziesz nagrody, to fotografią ze starego albumu lub swoją pracą pisemną podzielisz się z innymi swoimi wspomnieniami lub pokażesz młodszemu pokoleniu jak żyło się pół wieku temu.

ZAPRASZAMY DO ZABAWY!

Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński

Daria Wójcik i Remigiusz Kuźmiński to dyplomowani artyści-muzycy z wyższym wykształceniem muzycznym. Od lat związani są ze środowiskiem bydgoskiej kultury i sztuki. Czynnie koncertują na terenie całego kraju, a także w naszej barcińskiej bibliotece oraz w wielu innych miejscowościach na terenie Pałuk.

Trójka dzieci siedząca przy stole i układa kolorowe kubeczki według wcześniej otrzymanej instrukcji.

Jak rozwijać logiczne myślenie i kreatywność? Koniecznie z wykorzystaniem kolorowych kubków. Przekonały się o tym dzieci podczas czwartkowych zajęć 29 lipca 2021 r. zorganizowanych przez piechcińską bibliotekę i Świetlicę Wiejską MDK w Piechcinie.

Grupowe zdjęcie uczestników i prowadzących, dzieci trzymają wykonane na zajęciach domki dla owadów.

27 lipca 2021 roku odbyły się w Oddziale dla dzieci i młodzieży warsztaty pt. „Domki dla owadów”. Wstępem do zajęć była prezentacja przy pomocy której uczestnicy zajęć zostali zapoznani z budową i elementami składowymi domku dla owadów.

Grupowe zdjęcie uczestników zajęć, część dzieci kuca, pozostałe stoją, wszyscy trzymają wykonane na zajęciach prace.

Las w słoiku to zamknięty ekosystem, który żyje, rozwija się, zmienia i jest samowystarczalny – stanowi trwały obieg zamknięty, w którym krążą woda i składniki mineralne. Z pewnością jest to ciekawy obiekt do obserwacji, który wyraża magię prawdziwego lasu. O tym wszystkim dowiedzieli się 28 lipca uczestnicy podczas wakacyjnych zajęć zorganizowanych przez piechcińską filię w ramach współpracy ze Świetlicę Wiejską MDK w Piechcinie.

Piątka dzieci zbierająca kwiaty na łące.

W kolejne wakacyjne przedpołudnie, w czwartek 22 lipca 2021 roku barcińska biblioteka zorganizowała zajęcia przyrodniczo-plastyczne pod hasłem „Mini zielnik”. Była to już kolejna propozycja dla młodych użytkowników - czytelników Biblioteki, w ramach wakacyjnej oferty bibliotecznej.

Pani bibliotekark czyta uczestnikom ksiażkę.

Okazuje się, iż z niepotrzebnej już nikomu rzeczy można zrobić coś ciekawego. Dowiedziały się o tym dzieci w trakcie zajęć wakacyjnych pn. „Coś z niczego” zorganizowanych 22 lipca przez piechcińską bibliotekę w ramach współpracy ze świetlicą wiejską w Piechcinie.

Panie bibliotekarki z oddziału dla dzieci rozpoczynają spotkanie, zebrane dzieci siedzą przy stołach.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci we wtorkowe przedpołudnie 20 lipca 2021 roku, odbyły się pod hasłem „KWIETNA ŁĄKA”. Podczas tych zajęć chcieliśmy wspólnie z dziećmi zmienić otoczenie naszej biblioteki, aby teren stał się kolorowy, ale też pożyteczny. Po krótkim wstępie i przedstawieniu tematu zajęć, Pani Asia wraz z Panią Justyną przedstawiły dzieciom co dziś na zajęciach będą robić? Następnie zapytały uczestników co rośnie na łące oraz czy znają nazwy roślin i kwiatów, które można tam spotkać. Okazało się, że dzieci znają dość dużo roślin rosnących na łąkach.