"Sprzęt, szkolenia, oferty współpracy, nowe obszary działalności, planowanie pracy, praca projektowa, nowe kontakty, nowi partnerzy. Różne działania zrealizowane w ciągu 5 lat w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w różny sposób wpłynęły na pracę bibliotek i bibliotekarzy. Dawały impuls do zmian, inspirowały, pomagały wprowadzać zmiany, bywały też ważnymi czynnikami zmian. O zmianach, jakie w ciągu pięciu lat zaszły w bibliotece w Barcinie, zarówno tych mających bezpośredni związek z udziałem biblioteki w PRB, jak i zainspirowanych programem, opowiada Grażyna Szafraniak, Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Barcinie."

"Myśląc o tym, co zmieniło się w bibliotece w Barcinie dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek stwierdziłam, że musiałabym na ten temat pisać, pisać i pisać…. Bo i nowy sprzęt komputerowy i multimedialny, udział w szkoleniach, webinariach, zwiększona współpraca  z organizacjami i instytucjami , która zaowocowała utworzeniem przy Bibliotece Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”, udział w konkursach grantowych i projektach."

...

Źródło i artykuł w całości na stronie: www.biblioteki.org