Dziewczynka ubrana w różową bluzkę siedzi przy stoliku i słucha poleceń prowadzących.

Kodowanie na papierze to ciekawy pomysł na rozwijanie umiejętności orientowania się w terenie, czytania map, czy stosowania schematów w zadaniach logicznych. Plansza składająca się z małych kwadratów może mieć wiele zastosowań. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w wakacyjnych zajęciach 28 lipca 2020 r. zorganizowanych przez piechcińską książnicę i świetlicę MDK w Piechcinie.

W trakcie spotkania dzieci otrzymały kartki z układem współrzędnych, następnie kolorowały odpowiednie pola. Z kolorowych kwadratów powstały obrazki przedstawiające biedronki, motyle i pszczoły. Młodsi uczestnicy, dla których odczytanie oznaczeń na osiach i zrozumienie co one oznaczają, było zbyt trudne, odwzorowywali układy kwadratów. Wszystkim dzieciom udało się odkodować obrazek.

Galeria zdjęć