Grupowe zdjęcie uczestników zajęć, część dzieci kuca, pozostałe stoją, wszyscy trzymają wykonane na zajęciach prace.

Las w słoiku to zamknięty ekosystem, który żyje, rozwija się, zmienia i jest samowystarczalny – stanowi trwały obieg zamknięty, w którym krążą woda i składniki mineralne. Z pewnością jest to ciekawy obiekt do obserwacji, który wyraża magię prawdziwego lasu. O tym wszystkim dowiedzieli się 28 lipca uczestnicy podczas wakacyjnych zajęć zorganizowanych przez piechcińską filię w ramach współpracy ze Świetlicę Wiejską MDK w Piechcinie.

Piątka dzieci zbierająca kwiaty na łące.

W kolejne wakacyjne przedpołudnie, w czwartek 22 lipca 2021 roku barcińska biblioteka zorganizowała zajęcia przyrodniczo-plastyczne pod hasłem „Mini zielnik”. Była to już kolejna propozycja dla młodych użytkowników - czytelników Biblioteki, w ramach wakacyjnej oferty bibliotecznej.

Pani bibliotekark czyta uczestnikom ksiażkę.

Okazuje się, iż z niepotrzebnej już nikomu rzeczy można zrobić coś ciekawego. Dowiedziały się o tym dzieci w trakcie zajęć wakacyjnych pn. „Coś z niczego” zorganizowanych 22 lipca przez piechcińską bibliotekę w ramach współpracy ze świetlicą wiejską w Piechcinie.

Panie bibliotekarki z oddziału dla dzieci rozpoczynają spotkanie, zebrane dzieci siedzą przy stołach.

Wakacyjne zajęcia dla dzieci we wtorkowe przedpołudnie 20 lipca 2021 roku, odbyły się pod hasłem „KWIETNA ŁĄKA”. Podczas tych zajęć chcieliśmy wspólnie z dziećmi zmienić otoczenie naszej biblioteki, aby teren stał się kolorowy, ale też pożyteczny. Po krótkim wstępie i przedstawieniu tematu zajęć, Pani Asia wraz z Panią Justyną przedstawiły dzieciom co dziś na zajęciach będą robić? Następnie zapytały uczestników co rośnie na łące oraz czy znają nazwy roślin i kwiatów, które można tam spotkać. Okazało się, że dzieci znają dość dużo roślin rosnących na łąkach.

Dzieci samodzielnie i w grupach tworzą rozmaite kształty z kolorowych patyczków.

20 lipca podczas wakacyjnego spotkania pn. „Patyczki kreatywne” w piechcińskiej świetlicy, w ramach współpracy z biblioteką w Piechcinie, dzieci łączyły ze sobą za pomocą plastikowych łączników kolorowe słomki, tworząc niezwykle duże architektoniczne budowle, przy których można było wykazać się swoją kreatywnością. Uczestnicy zajęć zbudowali wieżowiec, domek, gąsienicę oraz łańcuch przyjaźni.

Na stole postawiono rzeczy potrzebne do zajęć, widać: plastikową i tekturowe doniczki, drewniane patyczki, masę solną, cytryny, książkę pt." Bajka pachnąca cytrynami", do ozdoby postawiono krzew cytryny w doniczce.

W czwartkowe przedpołudnie, 15 lipca 2021 roku, w Oddziale dla dzieci i młodzieży barcińskiej książnicy odbyły się kolejne zajęcia dla dzieci w ramach „WAKACJI W BIBLIOTECE”. Gościem tego spotkania była pani Joanna Krzyżanek - autorka bajek, opowieści i wierszy dla dzieci.

Dzieci w oddziale dla dzieci

Zajęcia 13 lipca 2021 roku były przypomnieniem zabaw, które towarzyszyły mamom i tatom w ich młodości. Część gier dzieci znały z opowiadań rodzinnych.

Wstępem była pogadanka na temat gier podwórkowych. Okazało się, że dzieci znają ich sporo. Wśród wymienianych były: murarz, zbijak czy zabawa w chowanego. Pani Asia krótko opowiedziała dzieciom o różnych grach: z piłką, np. „dziesiątkach”, z chusteczką czy szalikiem, np. „ciuciubabka” oraz w kapsle. Pokazała także jak bawić się sznurkiem (neoliną) – parami i solo, z gumą, np. „dziesiątki” i „guma parzy” oraz używając kredy.

Zdjęcie sali na której odbywają się zajęcia, dzieci siedzą przy stolikach, pani Marzena Żurek czyta ksiażkę.

W czwartkowe przedpołudnie 8 lipca 2021 roku na warsztatach pt. „Smacznie i zdrowo” gościliśmy panią Marzenę Żurek, która z zawodu jest dietetyczką i całkiem niedawno wydała książkę dla dzieci pt. „Żywieniowe przygody Tobiego, kotka psotliwego”.