Zaproszenie na wernisaż wystawy prac wykonanych przez pensjonariuszy  Domu Dziennego Pobytu