Deklaracja dostępności Strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą pojawić się problemy w przeglądaniu galerii zdjęć dołączanych do artykułów, problemy te wynikają z ograniczeń dodatków do systemu zarządzania treścią, na podstawie którego jest tworzona nasza witryna internetowa.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz sprawdzając dostępność witryn programem NVDA.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Sagan.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 790-428-282

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich,
 • Adres: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa,
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego pod adresem Wojska Polskiego 4A

Jest w pełni dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr. 1 pod adresem ul. Kościelna 15 w Barcinie

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Piechcinie pod adresem ul. 11 Listopada 1C

Jest w pełni dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Mamliczu pod adresem Mamlicz 72

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biblioteki Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Barcin posiada następujące udogodnienia:

Przełącznik rozmiaru czcionki,

Przełącznik zmiany kontrastu.

Przełącznik wyświetlania w trybie nocnym oraz domyślnym.

Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.

Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

 

Inne informacje i oświadczenia

Zamierzamy osiągnąć wyższy poziom dostępności tak, aby korzystanie z naszej witryny było łatwiejsze dla wszystkich grup odbiorców.

Jednakże mimo naszych wysiłków, aby jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki.

W szczególności mogą one dotyczyć:

 • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.
 • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny.