Sierp

Urządzenie w kształcie łukowatego ostrza z uchwytem.

Sierp do cięcia zboża.